AVLYST: HV-209 skal avholde øvelse i Vangdalsåsen i perioden 10-16 November 2020

Oppdatering 5.11.2020: Øvelsen som tidligerer annonsert er nå avlyst.

Mvh Cato Landsvik
Leder ØJFL – 926 13 490

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Småviltjakt Øystese Aust

Det er no opna for småviltjakt i Øystese Aust.
Gå til: Inatur

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Opplæringsjakt 30.9.2020!

Hei, Det blir en ny runde med opplæringsjakt på hjort. Oppmøte ved Vetleheimen onsdag 30.9.2020, kl 16:30. Flott om dere som kommer gir en lyd til Håkon Arne Laupsa, 950 89 749 eller messenger.

NB: Planlagt introjakt 03.10.2020 som tidligere er annonsert på nettsidene må desverre flyttes til annen dato , ny info kommer.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Nytt frå styret!

Hagleskytinga for damer held fram på måndagar ut september. Kvinner er sjølvsagt også velkomne på ordinære treningskveldar tysdag og torsdag.
To jaktstigar er sett ut. Opplæringsjakta går som planlagt 4.10. og 25.10.
Kultiveringsfiske: I overkant av 6000 fisk er tatt i Fitjadalsvatnet i 2020. Målet er 8000. Oppfisking i Fugladalsvatnet: 158, Løkjesdalen 453.
ØJFL vil informere garnfiskarar i Fitjadalen om anbefalt største maskevidde for å sikre eit godt kultiveringsarbeid.
Blekeld: Vedlikehald er utført, og vil halde fram. Ei gruppe frå Landsforeningen for ryggmargsskadde planlegg aktivitet på Blekeld sundag 20. september.
Øysteseelva: Det vert dugnad med å fjerne det svartelista ugraset Parkslirekne. Uttale frå ØJFL til Reguleringsplan på Laupsa vart sendt i juni. Elvefisket er avslutta. Resultat: 5 vill-laks mellom 1kg og 5,5kg. Hugs melding om fangst/ikkje fangst alltid skal meldast inn (også ingen fangst). Takk til MX-sport for godt samarbeid med sal av fiskekort.
Stamfiskeanlegget skal vaskast ned og settast i stand.
Arbeidet på skeetbana i Vangdalsåsen held fram og er snart i sluttfasen. Det vert arbeidd med søknad om oppgradering av riflebana, m.a. toalett. Elles er elgbana no i god stand.
Haglbana/trapbana: Skyttarane må plukke plast (tomhylsar) kvar gong det er trening. Plastavfall må ikkje passere nota som er sett opp i elva.
Vi kjøpar inn ein storskjerm til bruk i sekretariatet i Vangsdalsåsen.
Laget vil dekka skyteinstruktørkurs II for to skyttarar mot at dei arrangerer treningskveldar.
Innviingsfest for Vangdalsåsen med inviterte gjester er flytta til 2021.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Øystese Jeger og Fiskarlag får besøk av LARS på Blekeld søndag 20.9. LARS vil fiske! Kan du bidra med litt praktisk hjelp?

Rundt 4500 – 5000 mennesker er ryggmargsskadet i Norge. Hvert år vil mange mennesker få en ryggmargsskade fra trafikkulykker, sport og arbeidsulykker, fall eller ved sykdom. LARS, eller Landsforeningen for ryggmargsskadde, tilsluttet Norges Handikapforbund,er da de ryggmargsskadete sin egen forening.
Kjell Hatland var på befaringsbesøk i mai/juni og var med god grunn meget imponert over både Blekeld og i Vangdalsåsen. Anleggene kunne gi de som ellers sliter med å få fiske litt eller bare det å komme seg ut for litt sosialt en god mulighet for dette. Kjell selv elsker å fiske og øyner her en god mulighet! 😉
Egentlig skulle de komme i Juli, men nå ble det 20 september i stedet. Det er 15 påmeldte og siden jeg selv skal i konfirmasjon på sørlandet den helgen trenger jeg noen som kan bistå noen timer med å gjøre dagen deres til å skape gode minner om Øystese og turen dit.

Planlagt opplegg:
Lørdag 19.9, sjekke Blekeld, vaske båtene (De er klar over at handikappheisen er i ustand) og se at det ellers ser greit ut. Sørge for at det er ved til peisen (Jeg sjekker og eventuelt henter ved fra Vangdalsåsen ved behov).
Søndag 20.9. De drar fra IKEA i Åsane kl. 11:00 og er fremme ca 12:00 – 12:30.
De vil grille og de har kjøpt inn et eget telt som de vil sette opp inn mot grindabygg der.
De tar også med eget fiskeutstyr og redningsvester.
Ta kontakt med meg ved å ringe eller sende en SMS til 926 13490, eller legg igjen en kommentar på Facebook.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Snart åpning av leirduebanen!

Rettelse, leirduebanen er nå åpen!
Leirduebanen er nå åpen for hagleskyting hver tirsdag og torsdag fra 18:00 til 20:00 fra og med 18. august og ut oktober. Mvh Chistoffer Sørheim

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

ØJFL arrangerar introduksjon til rifleskyting for ungdom

Stad: Vangdalsåsen, viltmålbanen.
Tid: 20.08.20 kl 1800-2000
Alder: 13-20 år
Pris: Gratis
Påmelding: Innan 16.08.20 til 905 86 236
Det blir enkel servering, litt teori og skyting med ulike kaliber (.22 – 30.06).
Maks 5 deltakarar, førstemann til mølla. Dersom det er mange nok interesserte er det aktuelt med fleire kveldar.

Lagt inn i Rifle, Skyting, Ungdom/barn, Vangdalsåsen | Legg att eit innspel

Nytt frå styret

Under finn du eit utdrag av referatet frå sist styremøte.
Kvinneutvalet:
Førstkomande søndag blir det kakletreff, med dame-cup i hagleskyting, i regi av NJFF Hordaland, kvinner. Det har i snitt vore ca 5 stk pr trening, det er også nye skyttararar, og det er bra!

Fiskestellsutvalet:
Starta kultiveringsfiske 6.5.2020. Så langt er det trekt over 4000 fisk med ei snittvekt på ca 50 gram. Målet er 8000 fisk frå Fitjadalsvatnet.

Elveutvalet:
Det vert arbeidd med å fjerne Parkslirekne, eit ugras (svartelista) som veks langs elva. Dette er krevjande og me søkjer løysingar. Kommunen køyrer det vekk når det er pakka i klår plast.
Det har vore synfaring på Øredalsbekken, og der står det fisk. Me ser på kva som kan gjerast her.
Det har vore synfaring i Laupsaelva for å sjå på moglegheit for laksetrapp. Konklusjonen er at det er ein kostbar affære.
Reguleringsplan på Laupsa, frist 30.6.2020: Styret sender uttale til Kvam herad som omhandlar både plassering av båthamn (trekke den nordvestover), samt alternativt flomløp for å sjå om ein kan få fisken til å trekke videre oppover. Skrivet sendast på høyring til styret før innsending.

Stamfiskehuset:
Gavlveggen mot nord (Storeholmen) har fått ny kledning, (ca 18 kvadratmeter).
Gjenstår litt på rep av takrenne, ein siste skøyt må reparerast. Starta med dekkbeis på veggane og porter. Det bør også huggast skog mellom huset og elva.

Jaktskyttarutvalet:
Skeetbanen:
Trearbeidet på skeetbanen er ferdig. Elektrosystem har nå hovudfokus, inkludert lysmast ved trapp til sekretariat. Installasjon av kastemaskinar kjem etter det.
Riflebanen:
Fast trening for rifle er starta iht til Covid-19 smittevernsreglar. Ny SMS sendast ut med info.
Haglebanen:
Utvalet har gjort ein risikovurdering, og det er starta opp med faste treningar kvar tysdag frå kl. 17:30 og utover.

Minner om at plastplukking skal gjennomførast i samband med en trening, spesielt frå kant og ned mot elva. Det er og utført plukking frå rist (ca 500 proppar eller ca 2-3% (ca 1500 propper/år) av totalt avfyrte skot, dog må nota ettersjåast slik at en til ein kvar tid er sikker på at ikkje noko plast passerer nota.

Sak 13/20 Økonomi.
Det er spørsmål om laget dekkjer skyteinstruktørkurs II for eit par skyttarar. Styret støtter dette mot at deltakarane arrangerer eigne treningskveldar for erfaringsoverføring, herunder eigne kveldar for ungdom. Styret dekkjer rimeleg transport, kursavgift (mat er inkludert i pakka), samt utgifter til opphald.
Det vert kjøpt inn ein 82 tommar skjerm for bruk i sekretariatet i Vangdalsåsen.

Sak 10/20, inkomen sak: Bekledning
Styret beslutta: Lage liste over interessentar, setje opp liste over kven som skal ha kva, vurderer å sponse med eit fast beløp.
Type lagskleder?
Gule refleksvestar, god kvalitet og med glidelås, med logo for ØJFL og HSSK.
• 10 stk med «Skyteleiar» for standplassleder og assistentar.
• 10 stk utan ekstra tekst.

Neste styremøte vert: Onsdag 09.09.2020 kl. 19:00-21:00 i Vetleheimen.

Øystese, 10.06.2020
Cato Landsvik
Leiar ØJFL

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Invitasjon til stevne 13. og 14. juni

Påmelding innan 20:00 den 10.6.
Sjå vedlegg: Invitasjon til landsdelsmesterskap 2020

Lagt inn i Hagle | Legg att eit innspel

Leirdueskyting i Vangdalsåsen

Hagleskyting på trapbana i Vangdalsåsen (Tørvikbygd) frå 17:30-20:00.

Datoar: 11.6, 16.6.(Lagsmeisterskap), 18.6., 23.6., 25.6., 30.6. (finale lagscup), 2.7.

Lagt inn i Hagle, Skyting, Vangdalsåsen | Legg att eit innspel