Årsmøte for 2019

Årsmøte torsdag 20. februar 2020 kl 19.

Stad: sekretariatet mellom trap- og skeetbanen i Vangdalsåsen (Tørvikbygd)

Her kan du lesa årsmeldinga: årsmelding for 2019 med rekneskap

Vil du ha ei omvising på skytebanen? Møt opp 18:30 på parkeringsplassen ved trapbanen (den første banen du kjem til).

 

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Jegerprøvekurs 2020

Det er no opna for påmelding til årets jegerprøvekurs.

Øystese Jeger- og Fiskarlag tek no imot påmelding til årets jegerprøvekurs. Kurset går over to helger: 14.-16. februar og 20.-22. mars. Eksamensdato er ikkje fastsett enno. Det er ingen krav til utstyr eller forkunnskaper. Deltakarar må minimum fylle 14 år i løpet av 2020.

Pris:
Medlem øjfl kr 2.000 (ikkje medlem kr 3.500)
Medlem øjfl under 18 år kr 1.400 (ikkje medlem kr 2.200)
I tillegg kjem eksamensavgift til miljødirektoratet på ca kr 300
Pris inkluderer enkel lunsj to av dagane

Påmelding:
Ring instruktør Ove Sandven på 994 74 508

Påmelding snarast og innan 1.februar(begrensa tal plassar)

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Aktiv julegåve frå deg til dine i år?

ØJFL ynskjer i 2020 å få fleire aktive og nye medlemar intresserte i skyting, jakt og fiske.Vi har planar for ungdommar, damer og nye skyttarar og jegerar. Vidare ynskjer vi sjølvsagt òg fleire aktive skyttarar til våre flotte anlegg i Vangdalsåsen (i Tørvikbygd). Visste du at;

  • Me har bygd ein ny 100m riflebane med sju standplassar, og ein bane for springande elg? Å øva seg på mål i bevegelse er viktig for skyteferdigheitene og er kjekkare enn ein trur! For all rifleskyting er det digital registrering av skot og all skyting føregår under tak.
  • For hagleskyting er det mellom anna to nye trap-banar med 5 standplassar kvar, oppsett før sporting (5 plassar) og skeet-bane med 8 plassar. I tillegg har ein mogelegheit for andre oppsett. Mykje bra altso!
  • I tillegg har ØJFL eit eige sekretariat-bygg med mellom anna handikapp-toalett, eige kjøken og møte-/spiserom for opptil 30 personar.

I 2020 arrangerer vi opplæring i både fiske og jakt. God assistanse på skytebanen får ein sjølvsagt av våre dyktige og inkluderande instruktørar.

Me har difor følgjande framlegg til årets julepresang:

  • Medlemskap med moglegheit for ekstra gåve frå Øystese jeger- og fiskarlag. Gå inn på https://www.njff.no/, vel «Bli medlem» og på neste side «Kjøp medlemskap». Vel så «bli medlem i et lokallag». Finn så Øystese JFL og vel type medlemskap.

 

  • Vi opplevde ein medlem som skaut opp til jegerprøven for 50. gong. Han var 70 år, like blid og tykte det framleis var artig å oppleve meistring!
  • Vi har planlagt kurs i fiske og kultivering. Her vil ein få både gode råd og kunne delta på kultiveringsfiske i Fitjadalen, med å setja garn og evaluera fisk. Kultiveringsarbeidet som ØJFL gjer i fleire vatn i området er særs viktig for at du skal kunne ta med fiskestonga på tur og dra opp ein flott fisk til middagen!

I tillegg til at den som får gåva mottek bladet «Jakt og fiske», vert medeigar i meir enn 100 båtar, også i Fitjadalen, vil Øystese Jeger- og fiskarlag lage til ein presang til alle som sender sin kontaktinfo og ny medlemsinformasjon til: postmaster@oystesejfl.org innan 12. desember. Vi julepakkar då noko fiske- eller jaktutstyr til den nye medlemen, slik at ein får den gode opplevinga av gåvepakke i jula!

  • Jegerprøvekurs. Øystese Jeger- og fiskarlag held eigne jegerprøvekurs med lokale og erfarne instruktørar. Visste du at laget òg arrangerer opplæringsjakt for ungdom under 26 år? Ein får då mogelegheita til å vere med lokale og erfarne jegerar ut på jakt fleire gonger på hausten. Har ein oppnådd kvalifikasjonskrava, er det ungdommen sjølve som skyt. Andre nye jegerar som er medlemmer i laget kan òg ta kontakt for å sjå på moglegheita for å henge seg på. Det gir god læring og oppleving!

Pris for jegerprøve senior, ikkje medlem: 3500kr., medlem: 2000kr.

Junior, ikkje medlem: 2200kr., Junior, medlem: 1400kr. Det svarer seg altso å vera medlem i Øystese jeger- og fiskarlag!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Kultiveringsfiske

Me i ØJFF held på med kultivering i Fitjadalsvatnet. Hensikta er å betre fiskestamma og sikre ei god og bærekraftig fiskestamme for alle i framtida. I vårt kultiveringsarbeid brukar me garn med maks 28 omfar. (sjå vedlagt tabell). Dette for å fiske opp småfisk og la storfisken hjelpe oss med å ete småfisk.

Når me tar ut småfisk blir det meir mat att til den resterende fisken og den får betre kår for å vekse seg stor. Det er derfor forbode å fiske med garn med større maskevidde enn 28 omfar.

Dersom ein likevel får større levande fisk enn 300 gram i garn lik eller større enn 28 omfar, anmodar me derfor til å sleppe den ut igjen. Då betrar ein sjansen for at ein seinare får den gode opplevinga å få stor fisk på stong eller oter, og som det er tillate å fiske med!

Viss nokon ynskjer å bidra med kultivering eller kultivere i andre vatn ta då kontakt med Fiskestellet i ØJF slik at me kan få til eit samarbeid. Telefon Arvid Huun: 900 25 630

Omfar = m.m.

39 omfar.=16mm.

35 omfar.=18mm.

32 omfar.=19.5mm.

30 omfar.=21mm.

28 omfar.=22.5mm.

26 omfar.=24mm.

24 omfar.=26mm.

22 omfar.= 29mm.

20 omfar.=31.5mm.

18 omfar.=35mm.

16 Omfar.=39mm.

14 omfar.=45mm.

12 omfar.=52mm.

Lagt inn i Fiske | Legg att eit innspel

Fiskekonkurranse i Fitjadalen!

Øystese Jeger- og Fiskarlag inviterer barn og unge opp til 16 år til fiskekonkurranse i Fitjadalen på sundag 22. september frå kl 14 til 17.

Det vert flotte premiar for største fisk, minste fisk og til den som fiskar flest fisk. Slikt likar me. Oppmøte ved Blekeld (like før p-plass ved enden av vatnet). Det kan fiskast både i vatnet og i elvane. Ta med redningsvest om du vil utpå, og ha på seilarvest om du skal fiske frå land.
Ekspertar frå Øystese Jeger- og fiskarlag vil vere med og gje dei unge råd og tips for eit vellukka fiske, og foreldre eller andre hjelparar må passe på dei ivrige fiskarane.
Tilbodet er gratis, me vonar allikevel at vi kan få verva nokre nye medlemer. Visste du at det frå 1. oktober er høve for familiemedlemskap? Følg linken for å finne ut meir, og hugs å velge Øystese Jeger- og Fiskarlag som ditt lokallag.
https://www.njff.no/nyheter/Sider/NJFF-tilbyr-medlemskap-for-hele-familien.aspx
Vel møtt og kle dykk etter været. Smil og rednings- eller seilervest skal ein alltid ha på!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Opningstider på leirduebanen i Vangdalsåsen i september

Banen er open kvar tysdag mellom kl 17:30 og 20:00 ut september

Lagt inn i Hagle, Skyting, Vangdalsåsen | Legg att eit innspel

Kurs i laksedykking!

Lørdag 5.oktober blir det igjen arrangert eget kurs i laksedykking i Daleelva i Vaksdal. Dale Jakt -og Fiskarlag og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sitt fylkeslag i Hordaland er arrangører og NORCE er ansvarlig for kursinnholdet. Kurset er støttet økonomisk av fylkesmannen i Hordaland.

Kurset har som mål å gi grunnleggende opplæring i dykking i elv som metode for å fange stamfisk og vurdere fiskebestanden. Kurset går ut på opplæring i bruk av utstyr og det å dykke i elven og se på fisk, opplæring i å fange stamfisk og å telle fisk i elven med dykkerdrakt eller fra land med vadebukse. Kurset er beregnet på personer som er tilknyttet fiskerlag i elv, grunneiere og andre som er involvert i fiskeforvaltning.

Kurset er åpent for alle som driver med stamfiske og kartlegging av laks og sjøaure i elver.

Oppstart kl. 10:00 på Dale klekkeri på Dale. Avslutning innen kl. 17:00.

Del 1: Teori i møterommet i Dale klekkeri

Del 2: Praktisk i elva med snorkling

Del 3: Fanging av stamfisk og sortering i Dale klekkeri

Følgende blir omtalt/demonstrert i løpet av dagen:
•Metode med bruk av garn, not, hov
•Fangst uttak av oppdrettslaks
•Fiske med bruk av harpun
•Sortering av stamfisk
•Fang og slipp
•Gjennomgang av Dale Jakt- og Fiskarlag sine metoder for stamfiske og kultivering av fisk
•Oppbevaring av fisken i notpose
•Transport av fisken
•Oppbevaring av fisken over lengre tid
•Omvising i Dale klekkeri sitt anlegg
•El-fiske
•Habitat-tiltak i Daleelva
•Opplæring i bruk av drakt, maske og snorkel i elv
•Praktisk øving i elva for å fange stamfisk med dykker
•Praktisk øving i elva for å telle fisk med dykker

Kursavgift er kr. 500,-, inklusiv en enkel lunch, som dekkes av den enkelte deltager.

For mer informasjon kontakt fylkessekretær Terje Wangsholm i NJFF Hordaland på e-post hordaland@njff.no eller telefon 414 45 768.

Påmelding kan gjøres via e-post til hordaland@njff.no

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Merkedag i Fitjadalen

Laget har i om lag 20 år drive oppfisking i Fitjadalen.  Me starta systematisk teljing og veging av fisk i 2006.  No har me passert 60 000 fisk og 3,5 tonn.

Lagt inn i Dugnad, Fiske | Legg att eit innspel

Dugnadsliste

Arbeidet med den siste skytebanen for leirdueskyting er godt i gang i Vangdalsåsen. Denne banen gir ekstra kapasitet og ein kan arrangere større stemne enn tidlegare. Denne banen eignar seg også svært godt til jeaktnær trening då ein kan skyta på eit stort utval av ulike kombinasjonar med leirduer frå ulike hald og vinklar.

No treng me hjelp utover hausten og har laga ei liste du finn her.

Dugnadslister Skeetbane haust 2019

For dykk som heller ynskjer å bidra på dagtid eller helgar, ta kontakt så skal dykk få
arbeidsoppgåver. Les meir

Lagt inn i Dugnad, Hagle, Skyting, Vangdalsåsen | Legg att eit innspel

Elgbanestemne 18. august -19

ØJFL arrangerar elgbanestemne i Vangdalsåsen 18.08.19 kl 1000-1300.
Påmelding frå 1000-1200 (stemnekode 19LE1123).
Det vert sal av brus, pølser mm.

Betaling kan utførast med kort, VIPPS eller kontant.

Vel møtt til skyting!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel