Årsmeldinga for 2020

Minner om årsmøte onsdag 24.3. kl 19. NB: Påmelding til anten: postmaster@oystesejfl.org eller 95 20 23 30 (sms) innan 21.3. kl 20. Stad: Kvam vgs i Øystese (Øystese gymnas).

Her kan du lasta ned Arsmelding for 2020, Oystese Jeger og Fiskarlag.pdf

 

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Årsmøte 2021 er flyttet fra 24.2 til 24.3

Som følge av Covid-19 restriksjoner er det planlagte årsmøtet onsdag 24.februar nå besluttet flyttet til onsdag 24.mars 2021.

Følg med her eller på hjemmesiden vår for nærmere info når det nærmer seg om møtested.

Mvh Cato L
Leder ØJF

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Øystese jeger og fiskarlag skipar til tevling i predatorjakt i området til Øystese-Aust!

Tevlinga gjeld både medlemmar og ikkje-medlemar i ØJF. Dette er eit lågterskel tilbod til alle som er interessert i jakt også på denne tida av året, samt fokus på viltstell med uttak av predatorar for å spesielt kunne prøve å betre bestand av skogsfugl og rype. Jaktkort kan kjøpast på https://www.inatur.no/…/60128…/predatorjakt-oystese-aust.
Dersom ein nyttar andre terreng i Kvam, lyt kvar og ein ordna avtale med grunneigar.

Registrering av fangst vert gjort ved å sende bilde, samt informasjon om fangststad med dato til postmaster@oystesejfl.org. Bruk «predatorjakt» i emnefeltet. Innmelding skal skje fortløpande.

Konkurransen gjeld fram til avslutta revejakt, 15.april 2021. ØJF har 5 mårfeller og 2 minkfeller som ein kan låne ved å ta kontakta med Håvard Fiksen, 97120141.

Artar som inngår i jakta med poengfordeling er:
1 poeng: kråke og nøtteskrike
3 poeng: Ravn
5 poeng: Røyskatt og mink
7 poeng: Mår
10 poeng: Rev
Premiering:
Senior med mest poeng vert premiert med gåvekort på kr. 1500 hjå Mo Sport. Junior med mest poeng vert også premiert med gåvekort på kr. 1500.
Det blir også trekning av ekstra premier blant alle deltakerne!
Skitt jakt!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Avlysing av isfiskearrangement, lørdag 6. februar

Avlysing av isfiskearrangement, lørdag 6. februar

Som følge av den stigende Covid-19 trenden, velger Øystese Jeger- og fiskalag å avlyse det tidligere annonserte isfiske arrangementet lørdag 6. februar.
Det er selsagt meget synd når vær og isforholdene er så gode, men vi kan ikke risikere noe når smittetrykket er slik det er.

Laget vil komme tilbake med annonsering av andre jakt- og fiskearrangement når forholdene tilrår det.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Fritidskortet i Kvam Herad

Ved å aktivere Fritidskortet på kvam.friskus.com, kan barn og ungdom 6-18 år få refundert medlemskontingenta. Skjema for refusjon: https://www.kvam.no/sd/skjema/KKO100/

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

ISFISKEDAG PÅ FITJADALSVATNET

Laurdag 6. februar arrangerer Øystese jeger- og fiskarlag isfiske for alle frå kl. 14–16

Oppmøte: Blekeld i Fitjadalen.

Det vert opplæring for barn og ungdom, og servering/sal av mat.

Arrangør lånar ut isfiskeutstyr og lagar hol i isen.

Anbefalt utstyr: Ispiggar.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Jakker klare for henting

Til de som har tinga jakker med logo: Desse er klare for henting på Mo Sport i Norheimsund. Du betaler direkte i butikken.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Jegerprøvekurs 2021

Vi er klare med plan for årets jegerprøvekurs.

Øystese Jeger- og Fiskarlag tek no imot påmelding til jegerprøvekurs 2021.
Kurset går over to helger: 12.-14. februar og 12.-14. mars. Eksamensdato er ikkje fastsett enno. Det er ingen krav til utstyr eller forkunnskaper, men deltakarar må minimum fylle 14 år i løpet av 2021.

Undervisninga vil gå føre seg på ungdomsskulen og skytebanen vår i Vangdalsåsen. Vi vonar at vi får til å gjennomføre kurset som vanleg i år, men med fare for restriksjonar og endringar undervegs (covid restriksjonar ja).

Pris:
Medlem øjfl kr 2.000 (ikkje medlem kr 3.500)
Medlem øjfl under 18 år kr 1.400 (ikkje medlem kr 2.200)
I tillegg kjem eksamensavgift til miljødirektoratet på kr 330
Pris inkluderer enkel lunsj to av dagane (atterhald om covid-restriksjonar)

Påmelding:
Ring instruktør Ove Sandven på 994 74 508 (ikkje send melding her eller på facebook)

Påmelding snarast og innan 5.februar(begrensa tal plassar)

Vi ønskjer sjølvsagt at du er eller vert medlem av Øystese jeger- og fiskarlag, dette vil gi god rabatt på kursprisen og på andre aktivitetar du vert med på.
Pris på medlemsskap i øjfl:
– Junior kr 305 (utan medlemsblad kr 175)
– Senior kr 780
– Familiemedlemsskap kr 1.100 (gjeld to vaksne og ubegrensa tal barn)

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Jegerprøvekurs

Det vert jegerprøvekurs i regi av ØJFL i februar-mars 2021. Meir om tidspunkt kjem i januar!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Bestill jakke med logoen til laget til ein god pris!

ØJFL ynskjer å verte meir synleg og gje medlemene eit godt tilbod: «Craft Highland Jacket» mørk blå – sjå bilete. Det vert trykt ØJFL-logo og Mo Sport-logo på venstre bryst. Nedsett pris kr 1049 – lagssponsing kr 400= kun kr 649! Du kan prøve jakke og bestille på Mo Sport i Norheimsund fram til og med tysdag 8.12.20. Viss du veit kva størrelse/størrelsar du skal ha, kan du leggje inn ei bestilling på e-post: postmaster@oystesejfl.org.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel