ØJFL arrangerar introduksjon til rifleskyting for ungdom

Stad: Vangdalsåsen, viltmålbanen.
Tid: 20.08.20 kl 1800-2000
Alder: 13-20 år
Pris: Gratis
Påmelding: Innan 16.08.20 til 905 86 236
Det blir enkel servering, litt teori og skyting med ulike kaliber (.22 – 30.06).
Maks 5 deltakarar, førstemann til mølla. Dersom det er mange nok interesserte er det aktuelt med fleire kveldar.

Lagt inn i Rifle, Skyting, Ungdom/barn, Vangdalsåsen | Legg att eit innspel

Nytt frå styret

Under finn du eit utdrag av referatet frå sist styremøte.
Kvinneutvalet:
Førstkomande søndag blir det kakletreff, med dame-cup i hagleskyting, i regi av NJFF Hordaland, kvinner. Det har i snitt vore ca 5 stk pr trening, det er også nye skyttararar, og det er bra!

Fiskestellsutvalet:
Starta kultiveringsfiske 6.5.2020. Så langt er det trekt over 4000 fisk med ei snittvekt på ca 50 gram. Målet er 8000 fisk frå Fitjadalsvatnet.

Elveutvalet:
Det vert arbeidd med å fjerne Parkslirekne, eit ugras (svartelista) som veks langs elva. Dette er krevjande og me søkjer løysingar. Kommunen køyrer det vekk når det er pakka i klår plast.
Det har vore synfaring på Øredalsbekken, og der står det fisk. Me ser på kva som kan gjerast her.
Det har vore synfaring i Laupsaelva for å sjå på moglegheit for laksetrapp. Konklusjonen er at det er ein kostbar affære.
Reguleringsplan på Laupsa, frist 30.6.2020: Styret sender uttale til Kvam herad som omhandlar både plassering av båthamn (trekke den nordvestover), samt alternativt flomløp for å sjå om ein kan få fisken til å trekke videre oppover. Skrivet sendast på høyring til styret før innsending.

Stamfiskehuset:
Gavlveggen mot nord (Storeholmen) har fått ny kledning, (ca 18 kvadratmeter).
Gjenstår litt på rep av takrenne, ein siste skøyt må reparerast. Starta med dekkbeis på veggane og porter. Det bør også huggast skog mellom huset og elva.

Jaktskyttarutvalet:
Skeetbanen:
Trearbeidet på skeetbanen er ferdig. Elektrosystem har nå hovudfokus, inkludert lysmast ved trapp til sekretariat. Installasjon av kastemaskinar kjem etter det.
Riflebanen:
Fast trening for rifle er starta iht til Covid-19 smittevernsreglar. Ny SMS sendast ut med info.
Haglebanen:
Utvalet har gjort ein risikovurdering, og det er starta opp med faste treningar kvar tysdag frå kl. 17:30 og utover.

Minner om at plastplukking skal gjennomførast i samband med en trening, spesielt frå kant og ned mot elva. Det er og utført plukking frå rist (ca 500 proppar eller ca 2-3% (ca 1500 propper/år) av totalt avfyrte skot, dog må nota ettersjåast slik at en til ein kvar tid er sikker på at ikkje noko plast passerer nota.

Sak 13/20 Økonomi.
Det er spørsmål om laget dekkjer skyteinstruktørkurs II for eit par skyttarar. Styret støtter dette mot at deltakarane arrangerer eigne treningskveldar for erfaringsoverføring, herunder eigne kveldar for ungdom. Styret dekkjer rimeleg transport, kursavgift (mat er inkludert i pakka), samt utgifter til opphald.
Det vert kjøpt inn ein 82 tommar skjerm for bruk i sekretariatet i Vangdalsåsen.

Sak 10/20, inkomen sak: Bekledning
Styret beslutta: Lage liste over interessentar, setje opp liste over kven som skal ha kva, vurderer å sponse med eit fast beløp.
Type lagskleder?
Gule refleksvestar, god kvalitet og med glidelås, med logo for ØJFL og HSSK.
• 10 stk med «Skyteleiar» for standplassleder og assistentar.
• 10 stk utan ekstra tekst.

Neste styremøte vert: Onsdag 09.09.2020 kl. 19:00-21:00 i Vetleheimen.

Øystese, 10.06.2020
Cato Landsvik
Leiar ØJFL

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Invitasjon til stevne 13. og 14. juni

Påmelding innan 20:00 den 10.6.
Sjå vedlegg: Invitasjon til landsdelsmesterskap 2020

Lagt inn i Hagle | Legg att eit innspel

Leirdueskyting i Vangdalsåsen

Hagleskyting på trapbana i Vangdalsåsen (Tørvikbygd) frå 17:30-20:00.

Datoar: 11.6, 16.6.(Lagsmeisterskap), 18.6., 23.6., 25.6., 30.6. (finale lagscup), 2.7.

Lagt inn i Hagle, Skyting, Vangdalsåsen | Legg att eit innspel

Avlysing stemne

Diverre må me avlyse alle  stemne fram til 01.08.2020.

Lagt inn i Hagle, Rifle, Skyting, Vangdalsåsen | Legg att eit innspel

Ønsker du å delta på kultiveringsfiske?

Ønsker du å delta på kultiveringsfiske? Øystese Jeger og fisk driv kultiveringsfiske med garn i Fitjadals-vatnet. Dette er eit stort og krevande prosjekt.
Fisket er dreve av dugnad. Men me treng fleire personar for å halda hjula igang.
Fiske har starta og det rapporteres om god fangst.
Dersom det er nokon som kan tenke seg å vera med på dugnaden kan dei senda ein melding med telefonnummer til postmaster@oystesejfl.org eller se Øystese Jeger- og Fisk sin Facebookside. Slik at me kan setja opp ei liste.
Fiske vil bli oppdelt i ein «erfaren» og ein «ny». Slik at det vert gjort rett og sikkert.
Me har for tida to båtar i vatnet og håpar på at me klarer å fylla båtane med personell.
Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Leirdueskyting for damer starter opp igjen!

Me startar opp at med leirdueskyting for damer på mandag 18/5 kl.18-19.30.
Me følgjer Covid-19 smittereglane.
Vel møtt!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Oppstart jegerskyting

Jegerskyting/treningsskyting er starta opp igjen, sjå meir info og terminliste under jaktskyttarutvalet/rifle.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Skyteprøven frå i fjor gjeld også ved storviltjakta i haust

Sjå her https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/april-2020/skyteproven-fra-i-fjor-gjelder-ogsa-under-arets-jakt/

 

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Midlertidig stans i all aktivitet

Hei alle,

På grunn av situasjonen med coronavirus og tiltak for å hindre videre spredning stanses alle planlagte samlinger, kurs og andre aktiviteter i regi av ØJFL inntil videre.

Oppfordrer alle til å følge offentlige regler og føringer for å hindre videre spredning.

Mvh Cato Landsvik
Leder – ØJFL

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel