Dugnadsfest 28.04.2018

Dugnadsinnsatsen i Vangdalsåsen har så langt vore formidabel. Dette ynskjer me vise att me set utrulig stor pris på ved invitere til dugnadsfest laurdag 28.april kl 1800 i Vangdalsåsen.

Festen er til for alle som har bidratt med dugnad på banene i Vangdalsåsen og på dugnad ellers i laget samt våre viktigaste sammarbeidsapartnera/støttespelarar.

Det vil verte servert hjortegryte laga på hjorten som vart skote under ungdomsjakta sist haust.  Laget dekker middag, ynskjer ein annar drykk enn vatn tek kvar enkelt dette med seg sjølv.

Det vert loddsal med utlodding av flotte premiar.

Er det nokon som føler for å bidra med dessert eller kake ta kontakt med Ove på 99474508

Påmelding innan 20.04.2018 til Hallgeir på tlf 99792083

 

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Referat frå årsmøtet

På lenke under finn de referat frå årsmøte

Referat frå årsmøte 21.02.2018

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Jaktfeltstevne Vangdalsåsen 18.03

Øystese jeger og fiskarlag arrangerer jaktfelststevne i Vangdalsåsen søndag 18.03.
Det vert skyting i NJFF klasser samt gjesteklasse.
Påmelding 1100- 1300, Pris: 200,- Ungdom 100,-
Stevnet er terminfesta og det må påreknast skyting på anlegga i Vangdalsåsen frå 0900 denne dagen.
Skytterar og jegere i alle aldre er hjarteleg velkomne.

NJFF Hordaland arrangerer samstundes barne og ungdomsskyting, med salong og luftgevær, i regi av Ungdomsutvalet i Njff Hordaland kl 11-1300 for aldersgruppa opp til 16år. Alle under 6 får premie for dei over vert det premie til dei 3 beste i kvar klasse. Pris vert 20,- for dei under 6 og 50,- frå 7år og oppover.

Lagt inn i Rifle, Skyting, Ungdom/barn, Vangdalsåsen | Legg att eit innspel

Årsmøte og årsmelding

Under finn de årsmøteinnkalling og årsmelding for Øystese Jeger- og Fiskarlag.

Møtet vert på Røde Kors-huset i Øystese onsdag 21.2. kl 19.

Vel møtt!

Årsmelding 2017

 

Lagt inn i Årsmøte, Lagskveldar, Styret | Legg att eit innspel

Jegerprøvekurs 2018

Det er no opna for påmelding til årets jegerprøvekurs.

Øystese Jeger- og Fiskarlag tek no imot påmelding til årets jegerprøvekurs. Kurset går over to helger: 9.-11.mars og 20.-22. april. Eksamensdato er ikkje fastsett enno. Det er ingen krav til utstyr eller forkunnskaper. Deltakarar må minimum fylle 14 år i løpet av 2018.

Pris:
Medlem øjfl kr 1.800 (ikkje medlem kr 2.600)
Medlem øjfl under 18 år kr 1.300 (ikkje medlem kr 2.100)
I tillegg kjem eksamensavgift til miljødirektoratet på ca kr 300

Påmelding:
Ring instruktør Ove Sandven på 994 74 508

Påmeldingsfrist:
18. februar (begrensa tal plassar)

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Status for fellesbygget i Vangdalsåsen

I det januar er ferdig har me bak oss fire gode onsdagar med dugnadsøkter.   Taket inne er isolert og panel er kome på om lag halve taket.  Innvendige delevegger er på plass  og elektrikarane har starta arbeidet med trekkerøyrene.

Ute er alle søylene kome på plass og «kassen» over inngangen er på plass.

Fellesbygget, sekretariat, lager og opphaldsrom for leirduebanane

Terrasse med perfekt utsyn til trapbanen

Inngangspartiet

Sett frå vegen opp til Vangdalsåsen

Elektrikarane er i full gang

Opphaldsrommet, takpanelet er på i halve taket

Lagt inn i Dugnad, Hagle, Skyting, Vangdalsåsen | Legg att eit innspel

Resultat frå jaktfeltstevne 28.01.18

Trass i att me ikkje hadde værgudane på vår sida, med mykje snø natt til i dag og regn,  fekk me gjennomført stevnet som planlagt. Heile 42 deltakarar møtte og resultata finn de under:

Resultat jaktfelt 28.01.18

Resultat klassevis jaktfelt 28.01.18

Me vil rette ein stor takk til alle som deltok, dugnadsgjengen som har jobba fleire dagar for å få alt klart, Hardanger skyttarlag for lån av 100+ 200m bane, Kvam pistolklubb for lån av 25+50 m bane, Mo-Sport for sponsing av vester til standplassleiarar og Kvammabygg for lån av telt.

Neste jaktfeltstevne i regi av Øystese JFL vert 18.mars, men allereie 4.februar er det nytt stevne i Hordaland jaktfeltcupen denne gong i Sveio.

Terminliste Hordaland

 

Lagt inn i Rifle, Skyting | Legg att eit innspel

Jaktfelt stevne 28.januar

Søndag 28.januar 2018 arrangerer me historiens fyrste jaktfeltstevne i Vangdalsåsen

Jaktfelt er skyting med rifle mot stillestående viltmål på ulike avstander oftest fordelt med 5 skudd på 6 ulike poster. Skytingen foregår ofte ute i terrenget, og skytestillingene som benyttes er liggende, sittende og stående.

Våpen
Alle rifler (bolt-, halvauto-, enkeltløp-, kombi og dobbelrifle) som er tillatt brukt på jakt i Norge, kan benyttes til jaktfeltskyting.

På vårt stevne vil det verte 6 hald som vil variere frå ca 25 – 200 meter., 2 hald vert sitjande , 2 ståande og 2 liggjande.  For informasjon om regelverket kan de sjå linken her: NJFF Regelhefte jaktskyting WEB

Påmelding vert frå 1100 til 1300. Påmeldingsavgidt er 200,- for vaksne og 100,- for D1 og D2.

Medlemskort og klasseføringskort må medbringes og fremvises ved påmelding. For dei som ikkje er medlem i NJFF eller mangler klassekort vil det vere mulig å skyte i gjesteklasse.

Ynskjer du bestille klasseføringskort kan du enkelt gjere det på jaktskyting.no , velg ny skytter og legg inn ditt medlemsnummer i NJFF. Er du medlem og alt har klasseføringskort må du frå 2018 inn på «min side»(https://Loginminside.njff.no/Account/)og skrive det ut derifrå.

Velkommen skal de vere

 

 

Lagt inn i Ikkje kategorisert, Rifle | Legg att eit innspel

Dugnad i Vangdalsåsen

DUGNAD I VANGDALSÅSEN
Fyrst av alt så må me få sei tusen takk til alle som så langt har bidratt på dugnad for skytebanane våre i Vangdalsåsen. Vilmålbanen gjekk veldig bra og vart ferdig før sommaren som og var målet, og me kunne arrangere oppskyting for storviltprøvenn for våre medlemmer.
Utover hausten sleit me ein del med å få deltakarar til dugnaden på det nye fellesbygget for haglebanane i Vangdalsåsen. Det er nokk mange årsaker til dette og hausten er jo tida mange av oss dyrkar hobbyen som gjer at me er medlemmer i laget. Men dette har ført til ein større arbeidsbelastning enn ønskeleg på enkelte av medlemmane våre, samt til litt seinare framdrift en me hadde håpa på noko som gjer at me har måtta tenkja litt nytt i forhald til organiseringa.
Målet vårt er at me skal ha alle banne klare til sesongstart 2019 og for at dette skal gå er me avhengige av 2 ting det er arbeidskraft og økonomi. Økonomisk er me i hamn om me får utbetalt spelemidlar for viltmålbanen komande sommar. Arbeidsmessig så har me fått stønad frå Sparebankstiftelsen Hardanger til betongarbeid på trap banen, men for resten av arbeidet må me basere oss på dugnad for å få til.
For å prøve å finne ei løysing på dette har me funne ut at me utover vinter og vår vil setje kvar onsdag kveld som fast dugnadskveld. På desse kveldene vert det sett opp ein representant frå styret, ein fagperson samt 3 medlemmer som deltakarar. Me har laga ei lista over dette som de finn vedlagt, styret og enkelte fagpersoner er einaste som er satt opp fleire en ein gong så håpar dette er overkommeleg for dykk å vere med på. Kan de ikkje den datoen de er oppsett prøv å bytt eller få nokon andre til å stille for deg. Det er og ikkje alle av dykk som er sett opp på dugnad no i vår men får me dette til å fungere prøver me oss vidare til hausten og.
Det vil og verte enkelte dugnader utanom dei faste kveldane men då vil me basere oss på frivillig oppmøte med SMS innkalling, det er og berre kjekt om nokon vil vere med på fleire av kveldane enn dei er satt opp på.
Vel møtt på dugnad
For ØJFL
Hallgeir Botnen, Leiar

Brev Dugnad

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Fiskeklubben

Me starter opp fiskeklubben for hausten. Sjå arrangement på linken under for detaljar
Facebook kalender

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel