Kultiveringsfiske

Me i ØJFF held på med kultivering i Fitjadalsvatnet. Hensikta er å betre fiskestamma og sikre ei god og bærekraftig fiskestamme for alle i framtida. I vårt kultiveringsarbeid brukar me garn med maks 28 omfar. (sjå vedlagt tabell). Dette for å fiske opp småfisk og la storfisken hjelpe oss med å ete småfisk.

Når me tar ut småfisk blir det meir mat att til den resterende fisken og den får betre kår for å vekse seg stor. Det er derfor forbode å fiske med garn med større maskevidde enn 28 omfar.

Dersom ein likevel får større levande fisk enn 300 gram i garn lik eller større enn 28 omfar, anmodar me derfor til å sleppe den ut igjen. Då betrar ein sjansen for at ein seinare får den gode opplevinga å få stor fisk på stong eller oter, og som det er tillate å fiske med!

Viss nokon ynskjer å bidra med kultivering eller kultivere i andre vatn ta då kontakt med Fiskestellet i ØJF slik at me kan få til eit samarbeid. Telefon Arvid Huun: 900 25 630

Omfar = m.m.

39 omfar.=16mm.

35 omfar.=18mm.

32 omfar.=19.5mm.

30 omfar.=21mm.

28 omfar.=22.5mm.

26 omfar.=24mm.

24 omfar.=26mm.

22 omfar.= 29mm.

20 omfar.=31.5mm.

18 omfar.=35mm.

16 Omfar.=39mm.

14 omfar.=45mm.

12 omfar.=52mm.

Lagt inn i Fiske | Legg att eit innspel

Fiskekonkurranse i Fitjadalen!

Øystese Jeger- og Fiskarlag inviterer barn og unge opp til 16 år til fiskekonkurranse i Fitjadalen på sundag 22. september frå kl 14 til 17.

Det vert flotte premiar for største fisk, minste fisk og til den som fiskar flest fisk. Slikt likar me. Oppmøte ved Blekeld (like før p-plass ved enden av vatnet). Det kan fiskast både i vatnet og i elvane. Ta med redningsvest om du vil utpå, og ha på seilarvest om du skal fiske frå land.
Ekspertar frå Øystese Jeger- og fiskarlag vil vere med og gje dei unge råd og tips for eit vellukka fiske, og foreldre eller andre hjelparar må passe på dei ivrige fiskarane.
Tilbodet er gratis, me vonar allikevel at vi kan få verva nokre nye medlemer. Visste du at det frå 1. oktober er høve for familiemedlemskap? Følg linken for å finne ut meir, og hugs å velge Øystese Jeger- og Fiskarlag som ditt lokallag.
https://www.njff.no/nyheter/Sider/NJFF-tilbyr-medlemskap-for-hele-familien.aspx
Vel møtt og kle dykk etter været. Smil og rednings- eller seilervest skal ein alltid ha på!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Opningstider på leirduebanen i Vangdalsåsen i september

Banen er open kvar tysdag mellom kl 17:30 og 20:00 ut september

Lagt inn i Hagle, Skyting, Vangdalsåsen | Legg att eit innspel

Kurs i laksedykking!

Lørdag 5.oktober blir det igjen arrangert eget kurs i laksedykking i Daleelva i Vaksdal. Dale Jakt -og Fiskarlag og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sitt fylkeslag i Hordaland er arrangører og NORCE er ansvarlig for kursinnholdet. Kurset er støttet økonomisk av fylkesmannen i Hordaland.

Kurset har som mål å gi grunnleggende opplæring i dykking i elv som metode for å fange stamfisk og vurdere fiskebestanden. Kurset går ut på opplæring i bruk av utstyr og det å dykke i elven og se på fisk, opplæring i å fange stamfisk og å telle fisk i elven med dykkerdrakt eller fra land med vadebukse. Kurset er beregnet på personer som er tilknyttet fiskerlag i elv, grunneiere og andre som er involvert i fiskeforvaltning.

Kurset er åpent for alle som driver med stamfiske og kartlegging av laks og sjøaure i elver.

Oppstart kl. 10:00 på Dale klekkeri på Dale. Avslutning innen kl. 17:00.

Del 1: Teori i møterommet i Dale klekkeri

Del 2: Praktisk i elva med snorkling

Del 3: Fanging av stamfisk og sortering i Dale klekkeri

Følgende blir omtalt/demonstrert i løpet av dagen:
•Metode med bruk av garn, not, hov
•Fangst uttak av oppdrettslaks
•Fiske med bruk av harpun
•Sortering av stamfisk
•Fang og slipp
•Gjennomgang av Dale Jakt- og Fiskarlag sine metoder for stamfiske og kultivering av fisk
•Oppbevaring av fisken i notpose
•Transport av fisken
•Oppbevaring av fisken over lengre tid
•Omvising i Dale klekkeri sitt anlegg
•El-fiske
•Habitat-tiltak i Daleelva
•Opplæring i bruk av drakt, maske og snorkel i elv
•Praktisk øving i elva for å fange stamfisk med dykker
•Praktisk øving i elva for å telle fisk med dykker

Kursavgift er kr. 500,-, inklusiv en enkel lunch, som dekkes av den enkelte deltager.

For mer informasjon kontakt fylkessekretær Terje Wangsholm i NJFF Hordaland på e-post hordaland@njff.no eller telefon 414 45 768.

Påmelding kan gjøres via e-post til hordaland@njff.no

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Merkedag i Fitjadalen

Laget har i om lag 20 år drive oppfisking i Fitjadalen.  Me starta systematisk teljing og veging av fisk i 2006.  No har me passert 60 000 fisk og 3,5 tonn.

Lagt inn i Dugnad, Fiske | Legg att eit innspel

Dugnadsliste

Arbeidet med den siste skytebanen for leirdueskyting er godt i gang i Vangdalsåsen. Denne banen gir ekstra kapasitet og ein kan arrangere større stemne enn tidlegare. Denne banen eignar seg også svært godt til jeaktnær trening då ein kan skyta på eit stort utval av ulike kombinasjonar med leirduer frå ulike hald og vinklar.

No treng me hjelp utover hausten og har laga ei liste du finn her.

Dugnadslister Skeetbane haust 2019

For dykk som heller ynskjer å bidra på dagtid eller helgar, ta kontakt så skal dykk få
arbeidsoppgåver. Les meir

Lagt inn i Dugnad, Hagle, Skyting, Vangdalsåsen | Legg att eit innspel

Elgbanestemne 18. august -19

ØJFL arrangerar elgbanestemne i Vangdalsåsen 18.08.19 kl 1000-1300.
Påmelding frå 1000-1200 (stemnekode 19LE1123).
Det vert sal av brus, pølser mm.

Betaling kan utførast med kort, VIPPS eller kontant.

Vel møtt til skyting!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Kultiveringsmøte og opplæring

Bilde fra Nye slippen I fitjadalen mai 2019

Vil du lære mer om kultivering av fisk og aktivt bidra til at storørreten for alvor kan komme tilbake til fiskevannene? Elveutvalget holder kultiveringsmøte og opplæring på gymnaset 27.mai fra kl. 18:00 til 20:00.

Det blir god erfaringsoverføring og NJFF stiller på arrangementet med egen ekspert. Dette blir bra!

Tagjerne med naboen, venn eller familie og få de innmeldt i ØJFL. Vi trenger medlemmer. 🙂

Viste du foresten
– at ØJFL hittil i år har dratt opp neste 800 småørret og har som mål å få opp 1000 før 17.maì?
– at det er gjennomført et flott stykke arbeid i Fitjadalen, med tillaging av ny slipp for båtene våre slik at både kultiveringsarbeidet og utlån av båtene våre blir kraftig forenklet?
– at båtene våre er har fått en god vårpuss og ligger sammen med garn og blåser i dalen og er klar for at du som medlem i ØJFL kan benytte de?

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Hagleskyting i Vangdalsåsen

Det er hagleskyting på den nye trapbanen i Vangdalsåsen kvar tysdag frå klokka 17:30-21.

Vel møtt!

Prisliste

Lagt inn i Hagle | Legg att eit innspel

Jaktfelstemne Vangdalsåsen

ØJFL arrangerar jaktfeltstemne i Vangdalsåsen 02.06.19 kl 1000-1300.
Påmelding frå 1000-1200 (stemnekode 19JF1115).
Det vert sal av brus, pølser mm.

Betaling kan utførast med kort, VIPPS eller kontant.

Vel møtt til skyting!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel