Kontakt

KONTAKT

Øystese jeger- og fiskarlag

Sjusetevegen 69

5610 Øystese

E-post: postmaster@oystesejfl.org

Organisasjonsnr: 993 271 195

Laget er tilslutta Norges Jeger- og Fiskerforbund gjennom NJFF-Hordaland