Fiskeutvalet

FISKEUTVALET

Funksjon Namn Telefon
 Leiar Torbjørn Toft 913 14 395
 Medlem  Frode Melstveit 90783948
 Medlem Arvid Huun 90025630
 Varamedlem  Alf Olav Melstveit 91887128

Oppgåvene til utvalet er

  • Fremja fiskeinteresse i fjellvatn og elvar.
  • Kultivering i Fitjadalen og fjellområdet i Øystese Aust. Her er det mulighet for å delta for dei som er interessert.
  • Fiskeklubb for barn med stang, garnfiske og isfiske.
  • Dersom det er interesse arrangerer me kurs i flugebitting og flugekasting.
  • Utleige av båtar og kano til bruk i fjellvatn.