Fiskeutvalet

FISKEUTVALET

Funksjon Namn Telefon
 Leiar (fung)  Arvid Huun 900 25 630
 Medlem  Halvor Torpe
 Medlem  Frode Melstveit
 Medlem  Torbjørn Toft 913 14 395

Oppgåvene til utvalet er

  • Fremja fiskeinteresse i fjellvatn og elvar.
  • Kultivering i Fitjadalen og fjellområdet i Øystese Aust. Her er det mulighet for å delta for dei som er interessert.
  • Fiskeklubb for barn med stang, garnfiske og isfiske.
  • Dersom det er interesse arrangerer me kurs i flugebitting og flugekasting.
  • Utleige av båtar og kano til bruk i fjellvatn.