Jaktutvalet

JAKT OG VILTSTELLUTVALET

Funksjon Namn Telefon
 Leiar  Ove Sandven   99474508
 Medlem  Alf Ekaas Sandven   47310534
 Medlem  David Neteland  90297622
 Varamedlem  Cato Landsvik  92613490

Jaktutvalet sine oppgåver er å leggje til rette og gjennomføre årlege jegerprøvekurs, arbeide for å skaffa avtalar m/grunneigarar om leige av jaktterreng, jaktkort samt administrere gjeldande avtaler. Ordna med jaktopplæring, stemne, lagskveldar o.l.