Skyteprøven

SKYTEPRØVEN FOR STORVILTJAKT

Ref. Instruks om skyteprøve for storviltjegere. Fastsatt av MD 01.12.13:

Den årlige skyteprøven består av to deler: Obligatoriske skudd og skudd mot dyrefigur.

Obligatoriske skudd: Personer som skal jakte eller felle storvilt med rifle skal dokumentere, på standardskjema, å ha avlagt tredve – 30 – obligatoriske skudd før skyting mot dyrefigur kan gjennomføres. Riflens kaliber må tilfredsstille anslagsenergikravet for jakt på en av storviltartene. Det er forbudt å benytte våpentyper som er forbudt til jakt, f.eks AG-3 o.l. Skytingen må foregå samme jaktår.

Skudd mot dyrefigur: Etter at de 30 obligatoriske skuddene er gjennomført, skal jegeren/skytteren gjennomføre skyting mot dyrefigur ved å velge ett av tre alternativer:

Alternativ 1: Skudd mot villreinfigur, 5 skudd på 100 m. Jaktammunisjon 
Alternativ 2: Skudd mot bjørnefigur,
4 skudd på 100 m på 40 sekund mot sidefigur + 4 skudd på 40 m på 40 sekund mot sidefigur + 2 skudd på 20 m på 4 sekund mot frontfigur. Helmantlet ammunisjon.
Alternativ 3: Sølvmerke i elgskyting. Helmantlet ammunisjon