Rifle

Jegerskyting i Vangdalsåsen startar opp att 2 August og det blir skyting kvar Mandag og Torsdag heile August. Det er mulig å ta oppskyting kvar kveld samt skyta på løpande elg.

Det er mulighet for å kjøpa trenings ammunisjon samt jakt ammunisjon på banen.

   Rifleskyting Vangdalsåsen haust 2018
Dato Tidspunkt Aktivitet Kommentar
02.08.18 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
06.08.18 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
09.08.18 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
11.08.18 1100-1300 Elgbane stemne Påmelding frå 1100-1300
13.08.18 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
16.08.18 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
20.08.18 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
23.08.18 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
27.08.18 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
30.08.18 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting Siste mulighet for storviltprøve
Prisar
Trening – per kveld
Medlem i NJFF kr 30
Ikkje medlem i NJFF kr 60
Trening – årskort
Medlem i NJFF kr 300
Ikkje medlem i NJFF kr 600
Oppskyting – dette kjem i tillegg til betaling for trening og gjeld pr våpen
Medlem i NJFF kr 100
Ikkje medlem i NJFF kr 200
Treningsammunisjon – pris medlem/ikkje medlem
30-06 kr 475/525
308W kr 445/495
6,5×55 kr 445/495
Jaktammunisjon– Fusion
30-06 kr 350/495
308W kr 350/495
6,5×55 kr 400/600