Rifle

Jegerskyting i Vangdalsåsen starta opp att 25. april. Det blir skyting kvar torsdag ut juni, og mandag og torsdag i august. Det er mogleg å ta oppskyting kvar kveld samt skyta på løpande elg.

Det er mogleg å kjøpa treningsammunisjon (S&B) samt jaktammunisjon (Fusion) på banen.

   Rifleskyting Vangdalsåsen 2019
Dato Tidspunkt Aktivitet Kommentar
10.03.19 1000-1300 Jaktfeltstemne 19JF1107 Påmelding 10-12
01.04.19 1700-2000 Kvam Vilttelefon  Bane reservert
08.04.19 1700-2000 Kvam Vilttelefon  Bane reservert
24.04.19 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
02.05.19 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
09.05.19 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
16.05.19 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
23.05.19 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting
30.05.19 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting OBS utgår pga helligdag
02.06.19 1000-1300 Jaktfeltstemne 19JF1115 Påmelding 10-12

For å sjå fleire datoar, åpne vedlegget:

Terminliste 2019_ny_ver

 

 Prisar
Trening – per kveld
Medlem i NJFF kr 30
Ikkje medlem i NJFF kr 60
Trening – årskort
Medlem i NJFF kr 300
Ikkje medlem i NJFF kr 600
Oppskyting – dette kjem i tillegg til betaling for trening og gjeld pr våpen
Medlem i NJFF kr 100
Ikkje medlem i NJFF kr 200
Treningsammunisjon – pris medlem/ikkje medlem
30-06 kr 500/580
308W kr 490/550
6,5×55 kr 480/550
Jaktammunisjon– Fusion
30-06 kr 440/500
308W kr 440/500
6,5×55 kr 500/600