Rifle

Jegerskyting i Vangdalsåsen tek til 27.04.

Det blir arrangert jaktfelttrening på faste jaktfelthold på banen 09.03 og 23.03.

Ordinære jegerskytingar startar opp igjen i april-juni og i august. Det blir skyting ein dag i veka før sommarferien og to dagar i veka i august.

Det er mogleg å ta oppskyting kvar kveld samt skyta på løpande elg.

Det er mogleg å kjøpa treningsammunisjon (S&B) samt jaktammunisjon (Fusion) på banen.

   Rifleskyting Vangdalsåsen 2020
Dato Tidspunkt Aktivitet Kommentar
09 og 23.03 1700-1900 Jaktfelttrening
19.04 1000-1300 Jaktfeltstemne
24.05 1000-1300 Nordisk Jaktskyting
14.06 1000-1300 Elgbanestemne
27.04 1730-2000 Elgskyting/Jegerskyting

 

 Prisar
Trening – per kveld
Medlem i NJFF kr 30
Ikkje medlem i NJFF kr 60
Trening – årskort
Medlem i NJFF kr 300
Ikkje medlem i NJFF kr 600
Oppskyting – dette kjem i tillegg til betaling for trening og gjeld pr våpen
Medlem i NJFF kr 100
Ikkje medlem i NJFF kr 200
Treningsammunisjon – pris medlem/ikkje medlem
30-06 kr 500/580
308W kr 490/550
6,5×55 kr 480/550
Jaktammunisjon– Fusion
30-06 kr 440/500
308W kr 440/500
6,5×55 kr 500/600