Rifle

Jegerskyting i Vangdalsåsen er no starta opp, det blir mulighet for å ta storviltprøven kvar kveld banen er åpen.

Det er mulighet for å kjøpa trenings ammunisjon samt jakt ammunisjon på banen.

 

Rifleskyting Vangdalsåsen 2018

 Dato      Aktivitet     Kommentar
April
26.04.18 Jegerskyting
Mai
03.05.18 Jegerskyting
10.05.18 Jegerskyting Helligdag, skyting avsluttes 20:00
14.05.18 Elgskyting/Jegerskyting
24.05.18 Elgskyting/Jegerskyting
31.05.18 Elgskyting/Jegerskyting
Juni
03.06.18 Elgstevne
07.06.18 Elgskyting/Jegerskyting
14.06.18 Elgskyting/Jegerskyting
21.06.18 Elgskyting/Jegerskyting
28.06.18 Elgskyting/Jegerskyting
Prisar
Trening – per kveld
Medlem i NJFF kr 30
Ikkje medlem i NJFF kr 60
Trening – årskort
Medlem i NJFF kr 300
Ikkje medlem i NJFF kr 600
Oppskyting – dette kjem i tillegg til betaling for trening og gjeld pr våpen
Medlem i NJFF kr 100
Ikkje medlem i NJFF kr 200
Treningsammunisjon – pris medlem/ikkje medlem
30-06 kr 475/525
308W kr 445/495
6,5×55 kr 445/495
Jaktammunisjon– Fusion
30-06 kr 350/495
308W kr 350/495
6,5×55 kr 400/600