Planlagt stevne «Elgbanekarusell 2021» i Hordaland er nå desverre avlyst

Planlagt stevne «Elgbanekarusell 2021» i Hordaland er nå desverre avlyst pga Covid-19 situasjonen. Det diskuteres eventuelt erstattningsarrangement, det må en da komme tilbake til. ØJF vil uansett takke sponsor MO-Sport i Norheimsund for god støtte til arrangemmentet.
 
Ellers:
ØJF ser nå inn på hvordan en på en sikker og god måte kan avholde utendørs treninger for rifle og hagleskyting i Vangdalsåsen. Info kommer innen en ukes tid,
Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Avlysing hagleskyting i dag, tirsdag 6. april

Hei dere,

Planlagt hagelskyting i dag utgår, Følg med på hjemmesiden vår og på FB for oppdateringer.

Mvh Cato L
Leder ØJF

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Avlysing jaktfeltstemne

Jaktfeltstemne på terminlista 18. april 2021 må diverre avlysast.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Årsmeldinga for 2020

Minner om årsmøte onsdag 24.3. kl 19. NB: Påmelding til anten: postmaster@oystesejfl.org eller 95 20 23 30 (sms) innan 21.3. kl 20. Stad: Kvam vgs i Øystese (Øystese gymnas).

Her kan du lasta ned Arsmelding for 2020, Oystese Jeger og Fiskarlag.pdf

 

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Årsmøte 2021 er flyttet fra 24.2 til 24.3

Som følge av Covid-19 restriksjoner er det planlagte årsmøtet onsdag 24.februar nå besluttet flyttet til onsdag 24.mars 2021.

Følg med her eller på hjemmesiden vår for nærmere info når det nærmer seg om møtested.

Mvh Cato L
Leder ØJF

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Øystese jeger og fiskarlag skipar til tevling i predatorjakt i området til Øystese-Aust!

Tevlinga gjeld både medlemmar og ikkje-medlemar i ØJF. Dette er eit lågterskel tilbod til alle som er interessert i jakt også på denne tida av året, samt fokus på viltstell med uttak av predatorar for å spesielt kunne prøve å betre bestand av skogsfugl og rype. Jaktkort kan kjøpast på https://www.inatur.no/…/60128…/predatorjakt-oystese-aust.
Dersom ein nyttar andre terreng i Kvam, lyt kvar og ein ordna avtale med grunneigar.

Registrering av fangst vert gjort ved å sende bilde, samt informasjon om fangststad med dato til postmaster@oystesejfl.org. Bruk «predatorjakt» i emnefeltet. Innmelding skal skje fortløpande.

Konkurransen gjeld fram til avslutta revejakt, 15.april 2021. ØJF har 5 mårfeller og 2 minkfeller som ein kan låne ved å ta kontakta med Håvard Fiksen, 97120141.

Artar som inngår i jakta med poengfordeling er:
1 poeng: kråke og nøtteskrike
3 poeng: Ravn
5 poeng: Røyskatt og mink
7 poeng: Mår
10 poeng: Rev
Premiering:
Senior med mest poeng vert premiert med gåvekort på kr. 1500 hjå Mo Sport. Junior med mest poeng vert også premiert med gåvekort på kr. 1500.
Det blir også trekning av ekstra premier blant alle deltakerne!
Skitt jakt!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Avlysing av isfiskearrangement, lørdag 6. februar

Avlysing av isfiskearrangement, lørdag 6. februar

Som følge av den stigende Covid-19 trenden, velger Øystese Jeger- og fiskalag å avlyse det tidligere annonserte isfiske arrangementet lørdag 6. februar.
Det er selsagt meget synd når vær og isforholdene er så gode, men vi kan ikke risikere noe når smittetrykket er slik det er.

Laget vil komme tilbake med annonsering av andre jakt- og fiskearrangement når forholdene tilrår det.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Fritidskortet i Kvam Herad

Ved å aktivere Fritidskortet på kvam.friskus.com, kan barn og ungdom 6-18 år få refundert medlemskontingenta. Skjema for refusjon: https://www.kvam.no/sd/skjema/KKO100/

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

ISFISKEDAG PÅ FITJADALSVATNET

Laurdag 6. februar arrangerer Øystese jeger- og fiskarlag isfiske for alle frå kl. 14–16

Oppmøte: Blekeld i Fitjadalen.

Det vert opplæring for barn og ungdom, og servering/sal av mat.

Arrangør lånar ut isfiskeutstyr og lagar hol i isen.

Anbefalt utstyr: Ispiggar.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Jakker klare for henting

Til de som har tinga jakker med logo: Desse er klare for henting på Mo Sport i Norheimsund. Du betaler direkte i butikken.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel