Fiskesommar

Velkomen til gratis fiskedag for born. Inga førehandspåmelding. Tid: Laurdag 11. juni kl 13-15. Stad: Steinstøberget.

Viss du har, ta med fiskestong og sluk/agn. Me låner ut fiskestenger så langt som råd. Ta med redningsvestar. Barn skal vera i følgje med vaksne. Velkomne!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

ØJFL inviterer ungdom mellom 15 og 26år til gratis prøveskyting på riflebanen vår i Vangdalsåsen.


Det blir gitt instrukser og det legges opp til skyting på både stillestående og bevegelige viltmål og blinker.
Datoer er 26. mai, 9 juni og 23 juni mellom kl. 17.30 og 19.30.

For påmelding send melding til terjelj@hotmail.com eller sms til 928 46 167.
Vel møtt!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Terminliste, riflebane, Vangdalsåsen

Hei,

Riflebanen åpner nå for skyting om mandagene fra 17:30 til 19:00.

Det viktig å komme i gang og unngå kø på høsten. Minner om at når 30. treningskudd er gjennomført, kan en skyte opp fra og med 1.April i jaktåret.

Skyteprøven består av to deler: obligatoriske skudd og skudd mot dyrefigur.
1. Obligatoriske skudd
Første del krever at jegeren skyter 30 obligatoriske skudd med rifle på valgfri blink. Dette skal skje over minst to dager. Jegeren får maksimalt godkjent 15 skudd per dag.
Riflas kaliber skal tilfredsstille kravet til anslagsenergi for jakt på en av storviltartene. Våpentyper som er forbudt til jakt, kan ikke benyttes.

2. Skudd mot dyrefigur
Jegeren skal også gjennomføre skyting mot dyrefigur. Denne delen av skyteprøven må gjennomføres med hver rifle eller hvert rifleløp (systemrifle) som skal benyttes under storviltjakta.

For mer detaljer om krav til skyteprøven for storviltjegere kan en se inn på miljødirektoratets sider: https://www.miljodirektoratet.no/…/jakt…/skyteproven/

Mvh Cato (For Terje Ljones)

Lagt inn i Ikkje kategorisert, Rifle, Skyting, Vangdalsåsen | Legg att eit innspel

Resultat trapstemne i Vangdalsåsen 20.3

Sjå lista her Resultatliste

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

ØJFL trenger kasserer

Hei dere,

Onsdag 23.2 ble det avholdt årsmøte i laget og det kommer en oppsummering fra møtet om ikke lenge.

Vi mangler imidlertid fortsatt en kasser for laget, så jeg tillater meg å igjen spørre om det er noen som kan påta seg oppgaven? Eller om det er noen virksoheter som har mulighet til å sponse laget med en slik tjeneste?

Viste du at:
Fakturering av medlemsavgifter og eventuelle purringer er det NJFF sentralt som ivaretar. Oppgaven består da grovt i behandle lagets fakturaer, føre et enkelt regnskap samt delta i budsjettarbeidet. Dersom et selskap ivaretar kasserefunksjonen, trenger vi uansett en kasserer for å delta i styret og på årsmøtet., men arbeidsomfanget blir jo da redusert.

Dersom du har mulighet for å bidra med en løsning, ta da kontakt med leder av laget, Cato Landsvik på 92613490

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Har du mulighet for å påta deg ett verv?

Det nærmer seg årsmøte på onsdag 23.2 kl. 19. Se info i egen sak lenger ned.
Valnemda mangler imidlertid fortsatt en som har mulighet for å ta vervet som kasserer for laget. samt en som kan være leder for fiskestellsutvalet.

Er du en aktuell kandidat? Studerer du og vil ta kassererollen som praktisk trening innen økonomifaget?

Skriv da en PM melding til laget her på FB, eller ta direkte kontakt med valnemda v/ Britt Vik Sandven eller Ola Vidar Melstveit.

Mvh Cato Landsvik
Leder ØJFL

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Årsmøte for 2021

Vel møtt til årsmøte! Tid: Onsdag 23. februar kl 19:00. Stad: Auditoriet på Kvam vidaregåande skule/Gymnaset i Øystese.

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Jegerprøvekurs 2022

Vi er klare med plan for årets jegerprøvekurs.

Øystese Jeger- og Fiskarlag tek no imot påmelding til jegerprøvekurs 2022.
Kurset går over to helger: 18.-20. og 25.-27. mars. Eksamensdato er ikkje fastsett enno. Det er ingen krav til utstyr eller forkunnskaper, men deltakarar må minimum fylle 14 år i løpet av 2022.

Undervisninga vil gå føre seg på gymnaset og skytebanen vår i Vangdalsåsen. Vi vonar at vi får til å gjennomføre kurset som vanleg i år, men med fare for restriksjonar og endringar undervegs (covid restriksjonar ja).

Pris:
Medlem øjfl kr 2.000 (ikkje medlem kr 3.500)
Medlem øjfl under 18 år kr 1.400 (ikkje medlem kr 2.200)
I tillegg kjem eksamensavgift til miljødirektoratet på kr 330
Pris inkluderer enkel lunsj to av dagane (atterhald om covid-restriksjonar)

Påmelding:
Ring instruktør Ove Sandven på 994 74 508 (ikkje send melding her eller på facebook)

Påmelding snarast og innan 13.mars (begrensa tal plassar)

Vi ønskjer sjølvsagt at du er eller vert medlem av Øystese jeger- og fiskarlag, dette vil gi god rabatt på kursprisen og på andre aktivitetar du vert med på.
Pris på medlemsskap i øjfl:
– Junior kr 305 (utan medlemsblad kr 175)
– Senior kr 780
– Familiemedlemsskap kr 1.100 (gjeld to vaksne og ubegrensa tal barn)

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Øystese jeger og fiskarlag skipar til tevling i predatorjakt i området til Øystese-Aust!

Tevlinga gjeld både medlemmar og ikkje-medlemar i ØJF. Dette er eit lågterskel tilbod til alle som er interessert i jakt også på denne tida av året, samt fokus på viltstell med uttak av predatorar for å spesielt kunne prøve å betre bestand av skogsfugl og rype. Jaktkort kan kjøpast på Inatur. Du kan følge linken her: Predatorjakt Øystese Aust | inatur.no
Dersom ein nyttar andre terreng i Kvam, lyt kvar og ein ordna avtale med grunneigar.
Registrering av fangst vert gjort ved å sende bilde, samt informasjon om fangststad med dato til postmaster@oystesejfl.org. Bruk «predatorjakt» i emnefeltet. Innmelding skal skje fortløpande.
Konkurransen gjeld fram til avslutta revejakt, 15.april 2021.

ØJF har 5 mårfeller og 2 minkfeller som ein kan låne ved å ta kontakta med Håvard Fiksen, 97120141.

Artar som inngår i jakta med poengfordeling er:
1 poeng: kråke og nøtteskrike
3 poeng: Ravn
5 poeng: Røyskatt og mink
7 poeng: Mår
10 poeng: Rev

Premiering:
Senior med mest poeng vert premiert med gåvekort på kr. 1500 hjå Mo Sport. Junior med mest poeng vert også premiert med gåvekort på kr. 1500.

Det blir også trekning av ekstra premier blant alle deltakerne!
Skitt jakt!

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel

Terminliste Vangdalsåsen leirdueskyting

Lagt inn i Ikkje kategorisert | Legg att eit innspel