Opplæringsjakt

OPPLÆRINGSJAKT

 
Det er arrangert opplæringsjakt to gongar i haust 2020. Det er planlagt ein runde til. Følg med på Facebook under Øystese jeger- og fiskarlag, eller på lagets sider på NJFF: NJFF