Opplæringsjakt

OPPLÆRINGSJAKT

Det planlegges  opplæringsjakt to til tre gongar i haust 2022.

Følg med på Facebook under Øystese jeger- og fiskarlag, eller på lagets sider på NJFF: NJFF