Fiskekort

FISKEKORT I FJELLET

ØJFL administrerer kortsal og kultiveringsarbeid i Øystese Aust grunneigarlag sitt område. Dette området strekkjer seg frå Øystese i sør, til Hamlagrø/Voss i Nord, Øystese Vest/Fuglafjell/Vaksdal i Vest og mot Fyksesund/Botnen/Flatabødalen i aust

Fiskekort kan kjøpast på MX-sport i Øystese, på Fetet i Fitjadalen, mellom Osen og Lie ved Hamlagrøvatnet eller ved å bruka Vipps nr 101022.

Prisar:

Vekekort Sesongkort
Medlem Vert ikkje seld 100
Ikkje medlem 100 250

Barn/ungdomar opp til og med 16 år treng ikkje fiskekort