Rifle

24.05.2020

Jegerskyting i Vangdalsåsen vert gjennomført ein dag i veka før sommarferien (mandag) og to dagar  i veka i august (mandag og torsdag).

Med bakgrunn i lettelsar i smittevernregleverket har vi justert opplegget for skyting i vangdalsåsen.

Opplegget blir som følger (til det blir endra):

  1. Betaling via VIPPS (101021), vis kvittering ved oppmøte.
  2. Skytebaneleiar riggar til banen, ingen andre skal stille på monitorar eller liknande.
  3. Dørar inn til standplass står opne, og det står sprit for desinfisering av hender på bordet utanfor.
  4. Ta med eiga matte/liggeunderlag.
  5. Ingen låner/låner ut utstyr.
  6. Kun annankvar skive skal brukast for å sikre nok avstand (dvs maks 4 skyttarar samtidig).
  7. Ha det moro:-)

No veit vi ikkje kva smittevernopplegget blir etterkvart, så vi oppfordrar folk til å møte opp for å trene til jakta og utnytte denne tidlige delen av sesongen slik at vi får fordelt trykket dersom det skulle bli behov for det.

Det er mogleg å ta oppskyting kvar kveld.

Det er mogleg å kjøpa treningsammunisjon (S&B) samt jaktammunisjon (Fusion) på banen.

   Rifleskyting Vangdalsåsen 2020
Dato Tidspunkt Aktivitet Kommentar
09.03 1700-1900 Jaktfelttrening
19.04 1000-1300 Jaktfeltstemne AVLYST
24.05 1000-1300 Nordisk Jaktskyting AVLYST
14.06 1000-1300 Elgbanestemne AVLYST
mai-aug. 1730-1900 (2000) Jegerskyting Terminliste 24.05.2020

 

 Prisar 2020
Trening – per kveld
Medlem i NJFF kr 50
Ikkje medlem i NJFF kr 100
Trening – årskort
Medlem i NJFF kr 250
Ikkje medlem i NJFF kr 600
Oppskyting – dette kjem i tillegg til betaling for trening og gjeld pr våpen
Medlem i NJFF kr 100
Ikkje medlem i NJFF kr 200
Treningsammunisjon – pris medlem/ikkje medlem
6,5×55 kr 500/570
308W kr 500/550
30-06 kr 520/600
Jaktammunisjon– Fusion
6,5×55 kr 540/610
308W kr 430/500
30-06 kr 430/480