Rifle

24.05.2020

Jegerskyting i Vangdalsåsen vert gjennomført ein dag i veka før sommarferien (mandag) og to dagar  i veka i august (mandag og torsdag).

Det er mogleg å ta oppskyting kvar kveld.

Det er mogleg å kjøpa treningsammunisjon (S&B) samt jaktammunisjon (Fusion) på banen.

   Rifleskyting Vangdalsåsen 2022
Dato Tidspunkt Aktivitet Kommentar
09.05.2022 17:30-19:00 Elg-/Jegerskyting Cato & Harald
12.05.2022 17:30-19:00 Ungdomskveld/pizza Tormod, Ove & Terje Lj
16.05.2022 17:30-19:00 Elg-/Jegerskyting Terje L & Håkon A.
23.05.2022 17:30-19:00 Elg-/Jegerskyting Andor & Morten L. B.
26.05.2022 17:30-19:00 Ungdomskveld/pizza Cato, Sjurt Tarjej, Terje Lj.
30.05.2022 17:30-19:00 Elg-/Jegerskyting Trond Are & Christoffer S.
06.06.2022 17:30-20:00 Elg-/Jegerskyting Sjur Tarjej, Jarle H.
09.06.22 17:30-20:00 Ungdomskveld/pizza Ove S. Sjur Tarjej, Terje Lj.
13.06.2022 17:30-20:00 Elg-/Jegerskyting Jan Aril & Terje La.
20.06.2022 17:30-20:00 Elg-/Jegerskyting Alf S. & Arve L-B.
27.06.2022 17:30-20:00 Elg-/Jegerskyting Morten L-B, Terje La. og Christoffer S.
 Prisar 2022
Trening – per kveld
Medlem i NJFF kr 50
Ikkje medlem i NJFF kr 100
Trening – årskort
Medlem i NJFF kr 250
Ikkje medlem i NJFF kr 600
Oppskyting – dette kjem i tillegg til betaling for trening og gjeld pr våpen
Medlem i NJFF kr 100
Ikkje medlem i NJFF kr 200
Treningsammunisjon – pris medlem/ikkje medlem
6,5×55 kr 500/570
308W kr 500/550
30-06 kr 520/600
Jaktammunisjon– Fusion
6,5×55 kr 540/610
308W kr 430/500
30-06 kr 430/480