Styret

STYRESAMANSETNAD

Funksjon Namn Telefon
Leiar Sjur Tarjei Fykse 97665655
Kasserar Hans Petter Bugge 92280301
Sekretær Ove Sandven  99474508
Leiar Jakt- og viltstellsutvalet Håkon A. Laupsa 95089749
Leiar Kvinneutvalet Gunn Anita Mo 94146670
Leiar Elveutvalet Cato Landsvik(nestleiar) 92613490
Leiar Fiskestellutvalet Torbjørn Toft  91314395
Leiar Jaktskyttarutvalet Kjetil Solheim Aarsand 98820428
 Varamedlem Trym Sandven 47641320