Styret

STYRESAMANSETNAD

Funksjon Namn Telefon
Leiar Cato Landsvik 92613490
Nestleiar, leiar Jakt- og viltstellsutvalet Håkon A. Laupsa 95089749
Sekretær Ove Sandven  99474508
Kasserar Hans Petter Bugge 92280301
Leiar Kvinneutvalet Tone Mo  97039576
Leiar Elveutvalet Leiv Sandven  45698142
Leiar Fiskestellutvalet Torbjørn Toft  91314395
Leiar Jaktskyttarutvalet
 Varamedlem Håvard Fiksen 97120141