Banner

styret kalender Jaktskyttarutval Jaktskyttarutval Jaktutvalet Fiske Barne og ungdomsaktivitet

 • Logg inn

 • Besøk våre støttespelarar

  Kleppe

   

  Flotve

  Statoil

   

   Hjortejakt i Øystese Aust

  publisert: 2012-10-25

  Laget opnar for enkeltjegrar på vårt hjorteløyve. DYRET ER NO FELT!

  04.11.2012 - DYRET ER NO FELT!

  Laget har i år ikkje lukkast å fella hjorteløyvet vårt på ungdyr under drivjakten på Øystese Aust.
  Me opnar no enkeltjakt på dette løyvet for medlemmar i perioden 26.oktober - 15.november.
  Halve dyret går til grunneigar, ein bakpart til laget og ein forpart til skyttar!
  Skinn og eventuelt gevir tilfell skyttar.

  Meir informasjon og avtale om jakt så ta kontakt med leiar i Jakt & viltstellsutvalet
  Ove Sandven på tlf: 994 74 508.

  Ved felling av dyr skal det straks meldast til Ove Sandven!

  Minner og om at vilttrygdavgifta sjølvsagt må vera betalt og storviltprøva teken.