Banner

styret kalender Jaktskyttarutval Jaktskyttarutval Jaktutvalet Fiske Barne og ungdomsaktivitet

 • Logg inn

 • Besøk våre støttespelarar

  Kleppe

   

  Flotve

  Statoil

   

     

  Elvautvalet:

  Funksjon Namn Telefon
  LeiarLeiv Sandven56 55 58 39
  MedlemJan Ove Laksemo951 36 516
  MedlemHarald M Madsen916 83 061
  Varamedlem

  Øystese JFL administrerer fiske etter sjøaure og laks i Øysteseelva. Elva er inntil vidare stengt for fiske

  Stamfiskanlegg har vi ved klubbhuset vårt "Vetleheimen" som ligg i meierihola like ved Øysteseelva, dette anlegget er utgangspunkt for stamfiske og rognplanting i elva

  Fiskestellutvalet:

  Funksjon Namn Telefon
  LeiarFrode Melstveit907 83 948
  MedlemTorbjørn Toft913 14 395
  MedlemHalvor Torpe477 54 699
  VaramedlemArvid Huun900 25 630

  Det er flust av moglegheiter for fiske både i sjø og ferskvatn i vårt nærområde. Me har flott fjord rett utanfor stoveglasa våre og ikkje minst eit flott fjellområde med mange vatn og elvar. Det er i laget sin interesse at desse vatna/vassdraga vert tekne vare på og ikkje minst vert nytta til godt fiske. ØJFL administrerer kortsal og kultiveringsarbeid i Øystese Aust grunneigarlag sitt område. Dette området strekkjer seg frå Øystese i sør, til Hamlagrø/Voss i Nord, Øystese Vest/Fuglafjell/Vaksdal i Vest og mot Fyksesund/Botnen/Flatabødalen i aust. Nærare beskrivelse finn du på kartet. For tida driv laget kultivering av Fitjadalsvatn, det har her vore og vert gjort eit omfattande arbeid med oppfisking, slik at vi seinare kan få gleda av å prøve fiske etter aure med betre kvalitet og storleik. Det vert og brukt not for opptak av fisk, som så vert bore ut til tjørnar og vatn som treng tilførsel av fisk.